Vikarservice eller Rekruttering?

- vi leverer dine medarbejdere

 

 

Akut brug for personale? |Try & Hire |HR Outsourcing |

Rekruttering

 

Hvad er fordelene ved at bruge vikarer frem for fastansat personale?

 

Nøgleordet er fleksibilitet. Virksomheden har den ekstra hånd, den behøver, i den relevante periode i den ønskede afdeling. Det giver stor fleksibilitet, og ingen forpligtelser.  

 

Når virksomheden har en vikar ansat modtager den en gang om ugen en faktura på det antal timer, vikaren har været ansat.  SydfynsVikaren tager derefter al lønadminstration, og  afregner feriepenge og pension til vikaren, og betaler naturligvis også de forskellige  lovpligtige bidrag.

 

Det eneste virksomheden skal sørge for er at have den lovpligtige arbejdsskadeforsikring i orden.

 

SydfynsVikaren er medlem af Dansk Industri og vikarerne aflønnes i henhold til overenskomsten.

 

I vil således opleve

 

·          Faste lønudgifter

·          Ingen sygedage, der skal betales for

·          Ingen spildtid, man hyrer folk for den periode man      

           har opgaver til

·          Vikaransættelsen kan bruges som en prøvetid før

           vikaren evt.  fastansættes hos virksomheden

·          Ingen barnets 1. sygedag

·          Ingen fritvalgsordning

·          Ingen uddannelses dage

·          Ingen opsigelsesperioder

·          Aftalen kan opsiges fra dag til dag

·          Ingen G-dage

 

Sammenlagt betyder disse besparelser, at den fakturerede timepris ofte ligger under virksomhedens samlede lønomkostning.

 

Vi interviewer virksomheden grundigt inden vi rekrutterer personale, idet grundlæggende kendskab til både vikar og virksomhed er fundamentalt for en succesoplevelse for begge parter. 

 

Akut brug for personale ?

Det klarer vi også, idet vores akut/vagt telefon er åben for virksomhederne i tidsrummet 06:00-21:00

 

Try & Hire

Ofte bliver virksomheden så tilfreds med vikaren, at den vælger at fastansætte vedkommende; dette kan gøres gratis efter 13 ugers fuld-tid  (= 481 timer) faktureret ansættelse. Sker ansættelse før, vil virksomheden i stedet blive faktureret for en rekruttering.

 

HR Outsourcing & Rekruttering

SydfynsVikaren har mange års erfaring med ansættelse af medarbejdere på alle niveauer, og vi kan derfor tilbyde at stå for rekruttering af nye medarbejdere, lige fra at indrykke annoncer, læse ansøgninger,  afholde jobsamtaler, vise rundt på jeres virksomhed og sluttelig præsentere jer for et aftalt antal kandidater.

 

I bestemmer selv, hvor stor en del af opgaven, vi skal tage os af – det kan være dele af forløbet, det kan være hele forløbet.  

 

Pris aftales for den konkrete  opgave.

 

 

SydfynsVikaren © 2010 • tlf. 2939 1260 • info@sydfynsvikaren.dk

Sydfynsvikaren er under afvikling - vi tager ikke opgaver ind