VIKAR - Hvorfor arbejde som vikar?

 

 

Praktisk info | Ledige Jobs

 

 

Hvorfor vikar?

 

Hvis du ønsker at supplere din indtægt har du mulighed for det via vikararbejde i de perioder du ønsker det.

 

Såfremt du er ledig, så giver vikararbejdet dig muligheden for at holde kontakten til arbejdsmarkedet, og samtidig er der mulighed for at ende i en fast stilling, idet en stor del af SydfynsVikarens vikarer ender som fastansatte i den virksomhed, hvor de starter som vikar.  D.v.s. du skal betragte en vikaransættelse hos SydfynsVikaren som et salgsfremstød for dig selv.

 

Det er vores succeskriterium at finde den rette medarbejder til virksomhederne hver gang, og for at det skal lykkes, skal vi kende både vikar og virksomhed.

Derfor vil du som kommende vikar altid blive interviewet om såvel dit tidligere arbejdsliv, uddannelse og erfaring, samtidig med vi skal kende dine ønsker til fremtidige jobs. Når du bliver tilbudt jobs, vil du blive informeret om virksomheden, jobbets karakter og løn. Du har altid muligheden for at sige nej til tilbudte jobs/vikariater. Således sikrer vi, at din ansættelse bliver en succes for både dig og virksomheden.

 

Som vikar hos SydfynsVikaren vil du opleve, at vi

 

 • har ordnede forhold
 • udbetaler løn  hver 14. dag 14 dage bagud
 • lønner i henhold til overenskomster (det betyder, du vil få samme løn som medarbejderne i samme funktion i den pågældende virksomhed)
 • sørger for god personlig kontakt til SydfynsVikaren
 • sørger for du bliver introduceret til virksomheden, før du starter


Til gengæld forventer vi

 

 • at du møder til tiden
 • passer dit job omhyggeligt
 • møder ædru og upåvirket
 • ikke drikker alkohol eller indtager narkotika/ryger hash i arbejdstiden
 • er engageret & motiveret på arbejdet
 • har en pæn fremtoning
 • taler ordentligt
 • overholder virksomhedens normer

 

 

Praktisk info

 

Kommunikation
Som oftest  har vi meget kort varsel, når et job skal besættes (det kan være ned til ½ timer) , og det er derfor vigtigt, vi kan komme i kontakt med dig omgående. Vi kontakter dig altid via telefon, evt via sms, og forventer en omgående tilbagemelding – får vi ikke fat i dig, så kontakter vi den næste på listen, idet vi kun kan være en seriøs samarbejdspartner for virksomhederne ved at reagere og levere arbejdskraft prompte.   

 

Transport til arbejdsstedet
Transporten sker for egen regning, men er der langt til virksomheden, så har du naturligvis mulighed for fradrage udgiften i henhold til Skats regler. Se mere om disse på www.skat.dk 
Det er dit ansvar, du møder til tiden, og det forventer både vi og virksomheden at du gør, medmindre andet er aftalt.

 

Sygdom
Hvis du bliver syg skal du kontakte os snarest muligt og senest inden du skulle have mødt hos virksomheden, således at vi kan rekvirere en afløser for dig. Du får herefter tilsendt en sygeerklæring, som du skal underskrive og returnere til os.

 

For dagpengemodtagere gælder, at vi ikke udbetaler løn, men søger refusion ved kommunen på dine vegne,  hvilket svarer til din tidligere dagpengesats.

 

Kontanthjælpsmodtagere  skal henvende sig på Jobcenteret for at forhøre sig om en eventuel refusion.

 

Arbejdsskade forsikring
Du vil altid være dækket af den lovpligtige arbejdsskade forsikring hos den virksomhed du arbejder i.

 

 

Timesedler & Løn

 

 

Timesedlen skal udfyldes af vikaren og  underskrives af virksomheden. Virksomheden beholder en kopi, der er en kopi til dig og en kopi afleveres til Sydfynsvikaren senest mandag kl. 11 i den følgende uge.

 

Bemærk: såfremt lønsedler afleveres for sent, vil lønnen blive 14 dage forsinket. Vi laver ikke ekstra lønkørsler, og udbetaler ikke a conto, hvis du har glemt at aflevere.

 

Det er vikarens ansvar at timesedler er afleveret rettidigt og at de er læselige ! husk at påføre dit medarbejder nummer, det sikrer mod misforståelser. 


Husk også at påføre datoer for arbejde udført såvel som uge nummer.

Laver vi fejl, vil fejlen naturligvis blive rettet med det samme.

 

Lønnen udbetales hver 14. dag  forskudt med 2 uger. Informationer om lønkonto nummer og skattekort skal afleveres senest samtidig med første timeseddel, gerne før. Har vi ikke dine skattekort, skal vi ifølge loven tilbageholde 60% af din løn i skat.

 

Lønudbetalinger

Når du starter som vikar får du udleveret listen over lønudbetalingsdatoer - udbetalingen er 14 dage forskudt.

 

Jobs

Ledige ubesatte jobs opslås på Jobnet - vær hurtig til at søge, hvis du ønsker at komme i betragtning, idet vi typisk modtager mange ansøgninger og går  i gang med at læse dem og indkalde til samtale.

 

Selvom du ikke får det søgte job, så vil der stadig være mulighed for at vi kontakter dig vedr. andre lignende jobs.

 

Du er også velkommen til at e-maile os dit CV og blive optaget i vores kandidatbank.

 

 

SydfynsVikaren © 2010 • tlf. 2939 1260 • info@sydfynsvikaren.dk

Brug for en ekstra hånd? Kontakt Uffe Kjærø tlf. 2939 1260